Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

TOÀN CẢNH Công An Lộc Hà đánh Nguyễn Chí Đức và Nguyễn Văn Phương 2/6/2012

http://ttxva.org/chi-duc-va-nguyen-van-phuong/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét