Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

'Trảm' 2 sĩ quan quân đội 'ăn chặn kỳ nam'

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/632910/Tram-2-si-quan-quan-doi-an-chan-ky-nam-tpol.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét