Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2013

Bộ trưởng Xây dựng: công tác thẩm định đang có vấn đề

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/sotay/97889/Bo-truong-Xay-dung-cong-tac-tham-dinh-dang-co-van-de.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét