Thứ Sáu, ngày 07 tháng 6 năm 2013

Vụ ly hôn của Tổng thống Vladimir Putin

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/06/130607_putin_divorce_av.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét