Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013Photograph by
Bashar Shglila
Các lễ hội cưỡi ngựa đáp ứng được gọi là "Sibeeb" có nghĩa đen có nghĩa là bờm ngựa. Một sibeeb tốt có thể thu hút các nhóm người lái và cuồng tín từ hàng chục thậm chí hàng trăm dặm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét