Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6 năm 2013

Xây 13 nhà vệ sinh tốn... 5,7 tỉ đồng

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/631073/Xay-13-nha-ve-sinh-ton-57-ti-dong-tpol.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét