Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Xây 13 nhà vệ sinh tốn... 5,7 tỉ đồng

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/631073/Xay-13-nha-ve-sinh-ton-57-ti-dong-tpol.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét