Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Hiện trường con tàu 'kỳ quái' khiến 4 thợ lặn tử vong

http://vn.news.yahoo.com/hi%E1%BB%87n-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-con-t%C3%A0u-k%E1%BB%B3-qu%C3%A1i-khi%E1%BA%BFn-4-000000685.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét