Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Đội du kích đốt cháy Nghệ An lại ra tay: Cháy ngùn ngụt ở xưởng giấy

http://chauxuannguyen.org/2013/06/09/cxn_060913_2689_doi-du-kich-dot-chay-nghe-an-lai-ra-tay-chay-ngun-ngut-o-xuong-giay/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét