Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Bà Suu Kyi muốn trở thành TT Miến Điện năm 2015

http://www.voatiengviet.com/content/ba-suu-kyi-muon-tro-thanh-tong-thong-mien-dien-nam-2015/1676898.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét