Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Hãy mạnh tay đốt cháy để gửi thông điệp cho bạo quyền bất tài tham nhũng CS rằng người dân muốn họ trao quyền lại cho người dân quyết định: Long An: Cháy dữ dội kho chứa của hai nhà máy nệm liền nhau

http://chauxuannguyen.org/2013/06/09/cxn_060913_2688_hay-manh-tay-dot-chay-de-gui-thong-diep-cho-bao-quyen-bat-tai-tham-nhung-cs-rang-nguoi-dan-muon-ho-trao-quyen-lai-cho-nguoi-dan-quyet-dinh-long-an-chay-du-doi-kho-chua-cua-hai-nha-ma/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét