Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Phó GĐ sở Y tế chi tiền hát karaoke sai quy định

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/553018/pho-gd-so-y-te-chi-tien-hat-karaoke-sai-quy-dinh.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét