Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Giọt lệ ăn năn cho Việt Nam 38 năm sau ngày Sài Gòn sụp đổ

http://chauxuannguyen.org/2013/06/07/giot-le-an-nan-cho-viet-nam-38-nam-sau-ngay-sai-gon-sup-do/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét