Thứ Năm, ngày 06 tháng 6 năm 2013

Lãnh đạo Bộ Công Thương chỉ đạo CẤM CỬA BÁO CHÍ?

http://ttxva.org/lanh-dao-bo-cong-thuong-chi-dao-cam-cua-bao-chi/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét