Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Đấu thầu vàng, ngân hàng nhà nước lãi to nhưng không vì lợi nhuận!?

http://ttxva.org/dau-thau-vang-ngan-hang-nha-nuoc-lai-to-nhung-khong-vi-loi-nhuan/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét