Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

'Sấm Trạng Trình' về chủ quyền Biển Đông

http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/631032/Sam-Trang-Trinh-ve-chu-quyen-Bien-Dong-tpov.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét