Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Việt Nam không liên minh với nước khác để chống nước thứ ba

http://laodong.com.vn/Doi-ngoai/Viet-Nam-khong-lien-minh-voi-nuoc-khac-de-chong-nuoc-thu-ba/120417.bld

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét