Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh chào xã giao Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn

http://chauxuannguyen.org/2013/06/07/thu-truong-bo-quoc-phong-nguyen-chi-vinh-chao-xa-giao-bo-truong-quoc-phong-trung-quoc-thuong-van-toan/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét