Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Tổng Thống Miến Ðiện tuyên bố sẽ thả hết tù nhân lương tâm

http://www.voatiengviet.com/content/tong-thong-mien-dien-tuyen-bo-se-tha-het-tu-nhan-luong-tam/1676404.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét