Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2013

30.000 tỷ đồng, dễ doanh nghiệp, khó người dân

http://ttxva.org/30-000-ty-dong-de-doanh-nghiep-kho-nguoi-dan/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét