Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ hứa thúc đẩy VN trả tự do cho Phương Uyên, Nguyên Kha

http://www.voatiengviet.com/content/pho-tro-ly-ngoai-truong-my-hua-keu-goi-tu-do-cho-phuong-uyen-nguyen-kha/1676486.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét