Thứ Sáu, ngày 07 tháng 6 năm 2013

Phải chấm dứt ngay những cái chết kiểu này

http://ttxva.org/phai-cham-dut-ngay-nhung-cai-chet-kieu-nay/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét