Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Danh Sách Những Tên Công An Cộng Sản Có Nợ Máu Với Dân.

http://chauxuannguyen.org/2013/06/09/danh-sach-nhung-ten-cong-an-cong-san-co-no-mau-voi-dan/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét