Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Trương Tấn Sang ký 10 văn kiện hợp tác với Trung Quốc

http://ttxva.org/viet-trung-ky-10-van-kien-hop-tac/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét