Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Cuộc sống như tù binh trong 'cơ sở ngược đãi'

http://vn.news.yahoo.com/cu%E1%BB%99c-s%E1%BB%91ng-nh%C6%B0-t%C3%B9-binh-trong-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-112048818.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét