Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

7 ngân hàng lớn cùng đòi lấy cà phê xiết nợ một công ty

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/552569/7-ngan-hang-lon-cung-doi-lay-ca-phe-xiet-no-mot-cong-ty.html#ad-image-0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét