Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Chống xe 'xuyên tâm' tại Hà Nội: Ngại vướng lãnh đạo cấp cao?

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/632848/Chong-xe-xuyen-tam-tai-Ha-Noi-Ngai-vuong-lanh-dao-cap-cao-tpp.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét