Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Ý kiến phản hồi về bài: ‘Khi các bà nghị chém gió về “điều 4″ hiến pháp’

http://chauxuannguyen.org/2013/06/06/y-kien-phan-hoi-ve-bai-khi-cac-ba-nghi-chem-gio-ve-dieu-4-hien-phap/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét