Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Thương hiệu xịn của đảng cộng sản: “Hèn với Giặc, quá ác với Dân”

http://chauxuannguyen.org/2013/06/06/thuong-hieu-xin-cua-dang-cong-san-hen-voi-giac-qua-ac-voi-dan/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét