Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Trần Huỳnh Duy Thức bị biệt giam trong 10 ngày

http://chauxuannguyen.org/2013/06/06/tran-huynh-duy-thuc-bi-biet-giam-trong-10-ngay/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét