Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Trạm xăng thành biển lửa, nhiệt độ cháy có lúc 1.000 độ C

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/551989/tram-xang-thanh-bien-lua-nhiet-do-chay-co-luc-1-000-do-c.html#ad-image-0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét