Thứ Ba, ngày 04 tháng 6 năm 2013

Quốc hội yêu cầu giữ nguyên quốc hiệu

http://ttxva.org/quoc-hoi-yeu-cau-giu-nguyen-quoc-hieu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét