Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

PHƯƠNG UYÊN XUẤT HIỆN TRONG ĐOÀN BIỂU TÌNH NGÀY 2/6/2013 NHƯ THẾ NÀO

http://chauxuannguyen.org/2013/06/04/phuong-uyen-xuat-hien-trong-doan-bieu-tinh-ngay-262013-nhu-the-nao/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét