Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Nghịch lý ở Việt Nam: Một Quốc gia chỉ ăn rồi ngồi chơi

http://ttxva.org/nghich-ly-o-viet-nam-mot-quoc-gia-chi-an-roi-ngoi-choi/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét