Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Dân với đại biểu quốc hội ư? Còn cách xa nhau lắm …

http://chauxuannguyen.org/2013/06/01/dan-voi-dai-bieu-quoc-hoi-u-con-cach-xa-nhau-lam/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét