Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Kim Jong Un : Hiếu chiến và tham vọng hơn người cha

http://chauxuannguyen.org/2013/05/10/kim-jong-un-hieu-chien-va-tham-vong-hon-nguoi-cha/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét