Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Diễn quá sung, Mr Đàm leo lên... ghế khán giả

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130531/dien-qua-sung-mr-dam-leo-len-ghe-khan-gia.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét