Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Trao đổi về bài viết “Tại sao Việt Nam liên tục ‘nhai đi nhai lại’ các thông điệp phản đối Trung Quốc?”

http://ttxva.org/trao-doi-ve-bai-viet-tai-sao-viet-nam-lien-tuc-nhai-di-nhai-lai-cac-thong-diep-phan-doi-trung-quoc/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét