Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Lại thằng bá láp bá sàm Lê Xuân Nghĩa này nữa: TS Lê Xuân Nghĩa: Nền kinh tế Việt Nam đang đi lên từ đáy quý I/2013

http://chauxuannguyen.org/2013/05/27/cxn_052713_2617_lai-thang-ba-lap-ba-sam-le-xuan-nghia-nay-nua-ts-le-xuan-nghia-nen-kinh-te-viet-nam-dang-di-len-tu-day-quy-i2013/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét