Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Chưa nơi nào đón tiếp tôi nồng hậu như Việt Nam

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/549811/chua-noi-nao-don-tiep-toi-nong-hau-nhu-viet-nam.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét