Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Đây chính là lý do tôi chỉ muốn làm Thủ Tướng hay là làm dân đen thôi: Mong anh Châu thực hiện đúng. Chúng ta sẻ từ từ thay đổi cho hợp với thời đại và lòng dân.

http://chauxuannguyen.org/2013/05/28/cxn_052813_2621_day-chinh-la-ly-do-toi-chi-muon-lam-thu-tuong-hay-la-lam-dan-den-thoi-mong-anh-chau-thuc-hien-dung-chung-ta-se-tu-tu-thay-doi-cho-hop-voi-thoi-dai-va-long-dan/#more-121549

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét