Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Nỗi uất nghẹn của người cha phải chứng kiến cả gia đình con trai bị thảm sát

http://dantri.com.vn/phap-luat/noi-uat-nghen-cua-nguoi-cha-phai-chung-kien-ca-gia-dinh-con-trai-bi-tham-sat-735241.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét