Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Thăm nơi đặt tượng Hồ Chí Minh ở Anh

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/05/130521_blog_newhaven_hcminh.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét