Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Trần Quang Thành ‘thất vọng’ với Mỹ

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/05/130521_chenguangcheng_interview.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét