Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

'Trông đợi Thủ tướng Việt Nam nói về Biển Đông'

http://www.tienphong.vn/the-gioi/629703/Trong-doi-Thu-tuong-Viet-Nam-noi-ve-Bien-Dong-tpov.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét