Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Lò chế nước phở bẩn ở Hà Nội

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/05/130522_nuoc_pho_ban.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét