Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Mái ấm cho đàn chó bị bỏ rơi

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2013/05/130522_jakarta_dog_shelter.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét