Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Thủ tướng Dũng ‘sẽ nêu vấn đề Biển Đông’

http://ttxva.org/thu-tuong-dung-se-neu-van-de-bien-dong/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét