Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Petrolimex ăn gian trong cách tính giá xăng

http://chauxuannguyen.org/2013/05/30/petrolimex-an-gian-trong-cach-tinh-gia-xang/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét