Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Nhà cha con ở, cha ra ở chuồng heo

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/551021/nha-cha-con-o-cha-ra-o-chuong-heo.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét