Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Công nhân di dân Châu Á gởi nhiều tiền về nước nhất thế giới

http://www.voatiengviet.com/content/cong-nhan-di-dan-chau-a-goi-nhieu-tien-ve-nuoc-nhat-the-gioi/1664501.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét